Garantie

Klik hieronder op het product waarvan u de garantievoorwaarden wilt bekijken.

 

5 jaar garantie op de Schaalstructuur van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 4 jaar dat de schaal zijn structurele integriteit en configuratie zal behouden en vrij zal zijn van waterverlies ten gevolge van een defect aan de schaal van het SPA zwembad.
2 jaar garantie op het Schaaloppervlak van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 2 jaar tegen blaarvorming, barsten en delaminatie van de schaal van het SPA zwembad.

2 jaar garantie op de Ombouw van het SPA zwembad
De fabrikant garandeert dat de ombouw van het SPA zwembad vrij zal zijn van defecten in het materiaal gedurende 2 jaar. Deze garantie dekt specifiek afbladderen, barsten of krimpen. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

2 jaar geen lek loodgieterswerk garantie
SPA zwembadfittingen, interne leidingen en de jet montages zijn gegarandeerd tegen lekken ten gevolg van defecten in het materiaal of vakmanschap.

2 jaar garantie op de schakelkast en de display module
De fabrikant garandeert de display en de SPA schakelkast (verwarming inclusief) tegen defecten in materialen, vakmanschap of ieder defect gedurende 2 jaar. In geval van de elektrische componenten geldt deze garantie niet op zekeringen, lampen en pakkingen.

2 jaar op de standaard en optionele SPA zwembad onderdelen
De fabrikant garandeert de pomp, motors, jets, luchtregulatoren, kleppen, wissels, kleppen en andere spa onderdelen tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende 2 jaar. Sommige onderdelen, waarvan de meeste kunnen worden vervangen zonder gebruik van gereedschappen, zoals filtercartridges, filterdeksel,
spa kussens en overtreksloten, zijn niet opgenomen in deze garantie, maar zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materialen en vakmanschap op het moment van levering.

1 jaar op de Thermo overtrek van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 1 jaar tegen een ieder defect in materialen of vakmanschap. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

2 jaar garantie op standaard en losse onderdelen.
De fabrikant geeft 2 jaar garantie op pompen,  jets, air regulators en diverters, sluizen, watervalknoppen en andere spa componenten. Onderdelen die zonder gereedschap vervangen kunnen worden zoals onder andere de filters, slotjes van de cover, klep filterhuis vallen niet onder deze garantie. Uiteraard dienen laatst genoemde tijdens te installatie wel in goede staat en werking te zijn.

2 jaar garantie op het Pulsar hydrotherapie systeem
Het door de fabriek geïnstalleerde Pulsar hydrotherapie systeem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

2 jaar garantie op de ozongenerator
De ozongenerator is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de originele datum van aflevering.

2 jaar garantie op het in.clear antiseptisch systeem
Het door de fabriek geïnstalleerde in.clear antiseptisch systeem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

1 jaar garantie op de audiosysteem onderdelen
De door de fabriek geïntalleerde audio onderdelen (bijv. stroomvoorziening,luidsprekers, bedrading, etc.) zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar.

1 jaar garantie op de LED lampen
De door de fabriek geinstalleerde LED lampen zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar.

1 jaar garantie op het UV-C disinfectiesysteem
Het fabrieks UV-C disinfectiesysteem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar. Deze garantie geldt niet op de lamp van het UV-C systeem.

1 jaar garantie op de UV-C lamp
De normale levensduur van een UV-C lamp is ongeveer 5000 uur, maar is afhankelijk van de gebruiksmethode van de lamp. De fabrikant verleent een garantie van 1 jaar op de UV-C lamp.

Garantie hoofdkussens en EVA kunststof onderdelen
De fabrikant geeft 6 maanden garantie op hoofdkussens en andere zachte kunstof delen van de spa zoals bekerhouders en afdekkingen van het filterhuis.

Omvang van de garantie
Deze garantie betreft alleen de originele consument koper van het SPA zwembad wanneer gefactureerd en geleverd. Deze garantie geldt vanaf de compilatiedatum van de fabrieksfactuur van het SPA zwembad. Deze garantie vervalt op het moment van een iedere eigendomsoverdracht, voorafgaand aan de vervaltijd van de garantieperiode.

Beperkingen

 1. Deze garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud, of kalkaanslag.
 2. De fabrikant behoudt het recht om defecte onderdelen te vervangen met fabrieksonderdelen of gereviseerde onderdelen.
 3. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enkele schade ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen door de gebruiker.
 4. Radio-ontvangst is niet gedekt door de garantie omdat de ontvangst afhankelijk is van lokale condities. Het ontvangen signaal kan verslechteren als er hoogspanningslijnen in de buurt van de spa zijn.
 5. De fabrikant verleent 1 jaar garantie op ieder reserveonderdeel van het SPA zwembad.
 6. De garantie van het SPA zwembad dekt geen defecten, schade of storing veroorzaakt bij de vervoerder, installateur, gebruiker, of andere personen, huisdieren, of knaagdieren, of ten gevolge van, maar niet beperkt tot, enige van de volgende: onzorgvuldige behandeling (optillen bij loodgieterswerk, schuren van de afwerking, etc.) met inbegrip van nalatigheid; wijziging van iedere aard en om iedere reden (inclusief wijzigingen om aan lokale voorschriften te voldoen); onjuiste installatie (inclusief installatie niet in overeenkomst met instructies en specificaties zoals geleverd bij de eenheid); aansluitingen verzorgd door de installateur van de apparatuur; onjuiste voeding of ongeoorloofde electrische wijzigingen, onjuist gebruik,
  onjuiste bediening, of het gebrek aan goed routineonderhoud, gebruik van de eenheid zonder de gespecificeerde minimale hoeveelheid water of ongepaste watertemperatuur; gebruik van schurende of onjuiste Schoonmaakmiddelen; of overmacht, zoals bliksem, overstromingen, aardbevingen, etc.
 7. De fabrikant is bovendien niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van een iedere oorzaak (bijv. waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer, verlies van gebruik, etc.) met inbegrip van nalatigheid; schade aan, met betrekking tot of als resultaat van: onderdelen wanneer de zwembad- en/of spachemicaliën gebruikt worden in de eenheid of hard water; optionele badapparatuur die niet vervaardigd is door het Bedrijf maar verschaft is door Dealer, installateur of het Bedrijf; voorafgaand gebruik van de eenheid als een operationeel display; of defecten die voorafgaand aan de installatie ontdekt
  hadden moeten worden.
 8. Deze garantie dekt niet: arbeid, transport, of andere kosten gemaakt bij de verwijdering en/of herinstallatie van de originele eenheid en/of installatie van een vervangende eenheid; enige kosten gerelateerd aan het verkrijgen van toegang voor reparaties; of verlies van gebruik schade, inclusief verlies van verkoop, winst
  of zakelijk voordeel van iedere aard onder iedere omstandigheden. SPA zwembad eenheden zijn niet gedekt door een iedere garantie als een iedere toevoeging, wijziging of modificatie van een iedere aard gemaakt is aan de eenheid (of een ieder onderdeel).
 9. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, aangebrachte wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet goedgekeurd is door de fabrikant, het niet volgen van de gebruikershandleiding, of reparaties gemaakt of geprobeerd te maken bij iemand anders dan een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant.

Garantieuitvoering
Om een claim in te dienen onder deze garantie, neem contact op met uw dealer. In het geval u niet in staat bent service te verkrijgen van de dealer, neemt u alstublieft contact op met de fabrikant.

Elite Wellness  is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet  functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

7 jaar garantie op de kuipstructuur 

De kuip behoudt zijn structurele integriteit en configuratie en is vrij van waterverlies als gevolg van defecten in de kuip.

3 jaar garantie op het kuipoppervlak van de spa 

De fabrikant geeft de gebruiker van de spa 3 jaar garantie tegen blaarvorming, barsten en delaminatie.

2 jaar garantie op Gecko Control box en display module 

De fabrikant garandeert het display en de spa control box tegen defecten in materialen en vakmanschap of enig defect gedurende twee jaar. Deze garantie wordt niet gegeven op zekeringen, gloeilampen en pakkingen.

2 jaar garantie op de basis componenten 

De fabrikant geeft 2 jaar garantie op de massagepompen en circulatiepompen.

1 jaar garantie op de omkasting van de spa
De in de fabriek geïnstalleerde omkasting heeft een garantie van 1 jaar vanaf de originele leverdatum. De garantie dekt specifiek het barsten of afbladderen van de omkasting. Vervaging en verwering van het oppervlak zullen van nature in de loop van de tijd voorkomen en worden niet als gebreken beschouwd.

1 jaar garantie op de Ozonator

De Ozonator is gegarandeerd tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de originele leverdatum.

1 jaar garantie op de componenten van het audiosysteem 

In de fabriek geïnstalleerde audiocomponenten (zoals bijv. voeding, luidsprekers, kabels enz.) zijn gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de originele leverdatum.

1 jaar garantie op de LED verlichting 

De in de fabriek geïnstalleerde LED verlichting en de componenten hiervan hebben een garantie op defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de originele leverdatum. De LED lampjes zelf vallen niet onder de garantie.

1 jaar garantie op de thermo cover 

De cover is gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de originele leverdatum.

90 dagen garantie op de filters en externe plastic slijtage onderdelen

Sommige onderdelen kunnen grotendeels zonder gebruik van gereedschap vervangen worden, zoals filterpatronen, filterdeksel, filterbehuizing, spa-kussens, hoes sloten etc. Dat valt niet onder deze garantie, maar zijn gegarandeerd zonder fabrieksfouten of materiaalfouten op het moment van levering.

Garantiebeperkingen

 1. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of kalkaanslag.
 2. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de defecte onderdelen te vervangen door in de fabriek gereviseerde onderdelen.
 3. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door veranderingen of aanpassingen door de gebruiker.
 4. Radio- / Bluetooth-ontvangst valt niet onder de garantie, omdat de ontvangst afhankelijk is van lokale omstandigheden. Het ontvangen signaal kan verslechteren als er hoogspanningslijnen in de buurt van de spa zijn.
 5. De garantie dekt geen defecten, schade of defecten veroorzaakt door de gemeenschappelijke vervoerder, installateur, gebruiker of andere personen, huisdieren of knaagdieren.
 6. Bovendien is de fabrikant niet verantwoordelijk voor incidentele schade of verliezen die voortvloeien uit welke oorzaak dan ook (bijv. Waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer enz.),
 7. De garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, wijzigingen zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant, misbruik door ongelukken, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, het niet naleven van de gebruikershandleiding , of reparaties uitgevoerd of geprobeerd door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant.

10 jaar garantie op de Schaalstructuur van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 10 jaar dat de schaal zijn structurele integriteit en configuratie zal behouden en vrij zal zijn van waterverlies ten gevolge van een defect aan de schaal van het SPA zwembad.

5 jaar garantie op het Schaaloppervlak van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 6 jaar tegen blaasvorming, barsten en delaminatie van de schaal van het SPA zwembad.

2 jaar garantie op de Ombouw van het SPA zwembad
De fabrikant garandeert dat de ombouw van het SPA zwembad vrij zal zijn van defecten in het materiaal gedurende 2 jaar. Deze garantie dekt specifiek afbladderen, barsten of krimpen. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

2 jaar geen lek loodgieterswerk garantie
SPA zwembadfittingen, interne leidingen en de jet montages zijn gegarandeerd tegen lekken ten gevolg van defecten in het materiaal of vakmanschap.

2 jaar garantie op de schakelkast en de display module
De fabrikant garandeert de display en de SPA schakelkast (verwarming inclusief) tegen defecten in materialen, vakmanschap of ieder defect gedurende 2 jaar. In geval van de elektrische componenten geldt deze garantie niet op zekeringen, lampen en pakkingen.

2 jaar op de standaard en optionele SPA zwembad onderdelen
De fabrikant garandeert de pomp, motors, jets, luchtregulatoren, kleppen, wissels, kleppen en andere spa onderdelen tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende 2 jaar. Sommige onderdelen, waarvan de meeste kunnen worden vervangen zonder gebruik van gereedschappen, zoals filtercartridges, filterdeksel,
spa kussens en overtreksloten, zijn niet opgenomen in deze garantie, maar zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materialen en vakmanschap op het moment van levering.

1 jaar op de Thermo overtrek van het SPA zwembad
De fabrikant verleent aan de gebruiker van het SPA zwembad een garantie van 1 jaar tegen een ieder defect in materialen of vakmanschap. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

2 jaar garantie op standaard en losse onderdelen.
De fabrikant geeft 2 jaar garantie op jets, air regulators en diverters, sluizen, watervalknoppen en andere spa componenten. Onderdelen die zonder gereedschap vervangen kunnen worden zoals onder andere de filters, slotjes van de cover, klep filterhuis vallen niet onder deze garantie. Uiteraard dienen laatst genoemde tijdens te installatie wel in goede staat en werking te zijn.

2 jaar garantie op het Pulsar hydrotherapie systeem
Het door de fabriek geïnstalleerde Pulsar hydrotherapie systeem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

1 jaar garantie op de ozongenerator
De ozongenerator is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de originele datum van aflevering.

2 jaar garantie op de WIS unit 
Het door de fabriek geïnstalleerde WIS systeem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

2 jaar garantie op de audiosysteem onderdelen
De door de fabriek geïnstalleerde audio onderdelen (bijv. stroomvoorziening, luidsprekers, bedrading, etc.) zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

2 jaar garantie op de LED lampen
De door de fabriek geïnstalleerde LED lampen zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 2 jaar.

1 jaar garantie op het UV-C disinfectiesysteem
Het fabrieks UV-C disinfectiesysteem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar. Deze garantie geldt niet op de lamp van het UV-C systeem.

1 jaar garantie op de UV-C lamp
De normale levensduur van een UV-C lamp is ongeveer 5000 uur, maar is afhankelijk van de gebruiksmethode van de lamp. De fabrikant verleent een garantie van 1 jaar op de UV-C lamp.

2 jaar garantie op de warmtepompen van Wellis en Aquaforte
Op alle Wellis warmtepompen met of zonder trap verlenen wij 2 jaar garantie. Op alle aquaforte warmtepompen verlenen wij ook 2 jaar garantie.

Garantie hoofdkussens en EVA kunststof onderdelen
De fabrikant geeft 6 maanden garantie op hoofdkussens en andere zachte kunstof delen van de spa zoals bekerhouders en afdekkingen van het filterhuis.

Omvang van de garantie
Deze garantie betreft alleen de originele consument koper van het SPA zwembad wanneer gefactureerd en geleverd. Deze garantie geldt vanaf de compilatiedatum van de fabrieksfactuur van het SPA zwembad. Deze garantie vervalt op het moment van een iedere eigendomsoverdracht, voorafgaand aan de vervaltijd van de garantieperiode.

Beperkingen

 1. Deze garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud, of kalkaanslag.
 2. De fabrikant behoudt het recht om defecte onderdelen te vervangen met fabrieksonderdelen of gereviseerde onderdelen.
 3. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enkele schade ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen door de gebruiker.
 4. Radio-ontvangst is niet gedekt door de garantie omdat de ontvangst afhankelijk is van lokale condities. Het ontvangen signaal kan verslechteren als er hoogspanningslijnen in de buurt van de spa zijn.
 5. De fabrikant verleent 1 jaar garantie op ieder reserveonderdeel van het SPA zwembad.
 6. De garantie van het SPA zwembad dekt geen defecten, schade of storing veroorzaakt bij de vervoerder, installateur, gebruiker, of andere personen, huisdieren, of knaagdieren, of ten gevolge van, maar niet beperkt tot, enige van de volgende: onzorgvuldige behandeling (optillen bij loodgieterswerk, schuren van de afwerking, etc.) met inbegrip van nalatigheid; wijziging van iedere aard en om iedere reden (inclusief wijzigingen om aan lokale voorschriften te voldoen); onjuiste installatie (inclusief installatie niet in overeenkomst met instructies en specificaties zoals geleverd bij de eenheid); aansluitingen verzorgd door de installateur van de apparatuur; onjuiste voeding of ongeoorloofde elektrische wijzigingen, onjuist gebruik,
  onjuiste bediening, of het gebrek aan goed routineonderhoud, gebruik van de eenheid zonder de gespecificeerde minimale hoeveelheid water of ongepaste watertemperatuur; gebruik van schurende of onjuiste Schoonmaakmiddelen; of overmacht, zoals bliksem, overstromingen, aardbevingen, etc.
 7. De fabrikant is bovendien niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van een iedere oorzaak (bijv. waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer, verlies van gebruik, etc.) met inbegrip van nalatigheid; schade aan, met betrekking tot of als resultaat van: onderdelen wanneer de zwembad- en/of spachemicaliën gebruikt worden in de eenheid of hard water; optionele badapparatuur die niet vervaardigd is door het Bedrijf maar verschaft is door Dealer, installateur of het Bedrijf; voorafgaand gebruik van de eenheid als een operationeel display; of defecten die voorafgaand aan de installatie ontdekt
  hadden moeten worden.
 8. Deze garantie dekt niet: arbeid, transport, of andere kosten gemaakt bij de verwijdering en/of herinstallatie van de originele eenheid en/of installatie van een vervangende eenheid; enige kosten gerelateerd aan het verkrijgen van toegang voor reparaties; of verlies van gebruik schade, inclusief verlies van verkoop, winst of zakelijk voordeel van iedere aard onder iedere omstandigheden. SPA zwembad eenheden zijn niet gedekt door een iedere garantie als een iedere toevoeging, wijziging of modificatie van een iedere aard gemaakt is aan de eenheid (of een ieder onderdeel).
 9. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, aangebrachte wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet goedgekeurd is door de fabrikant, het niet volgen van de gebruikershandleiding, of reparaties gemaakt of geprobeerd te maken bij iemand anders dan een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant.

Garantieuitvoering
Om een claim in te dienen onder deze garantie, neem contact op met uw dealer. In het geval u niet in staat bent service te verkrijgen van de dealer, neemt u alstublieft contact op met de fabrikant.

Elite Wellness  is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet  functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

De garantie geldt alleen voor de eerste consument, i.e. de eerste eigenaar van de Spa aan wie de Spa werd gefactureerd en afgeleverd. De garantieperiode begint op de eerste dag van plaatsing voor gebruik en eindigt met het verstrijken van de termijn gedurende welke de eigenaar zijn rechten met betrekking tot kwaliteitsgarantieclaims kan doen gelden, of vóór het verstrijken van deze termijn in geval van overdracht van de eigendomsrechten aan een ander persoon.

1. 2 jaar garantie op Thermocover
De producent geeft de gebruiker een garantie op eventuele materiaalfouten en op de kwaliteit van de fabricage. Het slijten en vervagen van de kleur van het materiaal dat wordt blootgesteld aan direct zonlicht is niet geheel te voorkomen en valt niet onder de garantie.

2. 2 jaar garantie op onderdelen van de Spa
De garantie dekt de technische problemen van de motoren, circulatiepompen, jets en luchtregelaars. De onderdelen die gewoonlijk slijten tijdens gebruik (filterdeksels, kussens, knoppen etc.) vallen onder een garantie beperkt door normale gebruiksslijtage.

3. 2 jaar garantie op control unit en bedieningspaneel BALBOA
Op de control unit en het bedieningspaneel van BALBOA geldt een garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt technische problemen en storingen. De garantieperiode voor de zekeringen, gloeilampen, verzegeling en verwarming wordt beperkt door normale gebruiksslijtage die ook afhangt van de intensiteit van het gebruik en voldoende onderhoud van de Spa. De garantie dekt geen fysieke slijtage van het BALBOA besturing paneelscherm.

4. 10 jaar garantie op de kuip van de HANSCRAFT Spa
De gebruiker krijgt 10 jaar garantie op een defect aan de schaal veroorzaakt door een fabricage- of materiaalfout. Op het kuip oppervlak zit 6 jaar garantie.

5. 10 jaar garantie op de houten constructie van de HANSCRAFT Spa
De gebruiker krijgt 10 jaar garantie op materiaalfouten in de houten constructie

6. 2 jaar garantie op de Spa omkasting
De producent geeft 2 jaar garantie op de omkasting. De garantie dekt expliciet het krimpen, barsten en het afbladderen van de omkasting. Het vervagen van de kleur en andere uiterlijke slijtage van het materiaal worden niet als een erkend gebrek beschouwd.

7. 2 jaar garantie op waterlekkage
De garantie dekt waterlekkage in de binnenste waterleidingen en jets opbouw veroorzaakt door een materiaalfout. De producent draagt geen verantwoordelijkheid voor overige schade die door de waterlekkage is ontstaan.

8. 2 jaar garantie op de LED-verlichting
De goede werking van door de producent aangebrachte LED-verlichting is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, materiële schade binnen deze garantieperiode wordt gedekt.

9. 2 jaar garantie op componenten van het Aquativ AV-audiosysteem
De garantieperiode dekt alle componenten die door de fabrikant zijn geïnstalleerd (luidsprekers, voeding, kabels, subwoofer etc). De garantie dekt eventuele materiaalfouten en hoogwaardige verwerking, maar geen zwakke signaalontvangst veroorzaakt door installatie van de Spa op een ongeschikte plaats.

10. 2 jaar garantie op Ozonator en UV-lamp
De producent geeft 2 jaar garantie op eventuele materiaalfouten en kwaliteitsvolle installatie. Deze garantie geldt niet voor de UV-lamp door normale gebruiksslijtage.

11. Beperkingen van de garantieperiode
De garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud van de Spa of gebruik van verkeerde chemicaliën of verkeerde doses chemicaliën leidend tot bijvoorbeeld kalkhoudende sedimenten op individuele componenten van de Spa. De garantie dekt geen schade aan defecten veroorzaakt door weersomstandigheden en natuurgeweld (bliksem, overstromingen, vorst etc.)

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door veranderingen aan de Spa constructie of Spa apparatuur aangebracht door de gebruiker.

Elite Wellness en Infraconcept serie

 • 10 jaar garantie op de fullspectrum en carbon stralers van Infraconcept
  20 jaar garantie op de Carbon stralers in de Elite Wellness serie 
 • 2 jaar garantie op het hout van de cabine in de Elite Wellness / Infraconcept serie
 • 2 jaar garantie op electronica en display in de Elite Wellness / Infraconcept serie

Wellis serie

 • 5 jaar garantie op de fullspectrum stralers uit Wellis serie
 • Wellis  serie
 • 2 jaar garantie op electronica en display in de Wellis serie
 • 1 jaar garantie op de sauna ovens uit de Wellis serie

EO-Spa sauna

 • 5 jaar garantie op het hout van de cabine in de EO-Spa serie
 • 2 jaar garantie op electronica en besturing in de EO-Spa serie
 • 1 jaar garantie op de sauna ovens uit EO-Spa serie

   

  Barrelsaunas

  • 2 jaar garantie op het hout van de cabine (Bij normaal onderhoud)
  • 2 jaar garantie op electronica en besturing in de Barrelsauna
  • 2 jaar garantie op de sauna ovens in de Barrelsaunas
   2 jaar garantie op sauna dakbedekking van de Barrel

   

  Suncube saunas

  • 2 jaar garantie op het hout van de cabine  (Bij normaal onderhoud)
  • 2 jaar garantie op electronica en besturing in de Suncube
  • 2 jaar garantie op de sauna ovens in de Suncube
   2 jaar garantie op de sauna dakbedekking van de Suncube

Garantie zakelijk gebruik

Garantie bij professioneel gebruik 1 jaar op de electronica, kachel, infraroodstralers en 1 jaar op hout. Geen garantie op breken van glas of scheuren van hout door abnormaal gebruik.

Elite Wellness  is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet  functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

Veiligheidsvoorschriften en plaatsingsvoorschriften

Let op:

 • Plug nooit andere applicaties in de wandcontactdoos bij de infraroodsauna;
 • Installeer de sauna op een waterpas, vlakke vloer;
 • Besproei het exterieur en interieur nooit met water;
 • Plaats geen licht ontvlambare objecten of chemicaliën in de buurt van de sauna;
 • De sauna moet binnen en in een droge ruimte geplaatst worden. Vocht zal een schade veroorzaken aan het interieur en exterieur van de sauna.Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan de garantie vervallenGarantie bij professioneel gebruik 1 jaar op de electronica 1 jaar op hout. Geen garantie op breken van glas of scheuren van hout door abnormaal gebruik.

Belangrijke veiligheidsregels voor de sauna:

 • Alle veiligheids-en montage instructies moeten worden doorgelezen voordat de sauna is geïnstalleerd en in werking is gesteld;
 • Leef altijd alle montage-, werkings-en veiligheidsinstructies na;
 • Haal bij het schoonmaken en bij het onderhoud van de sauna altijd eerst de stekker uit het stopcontact;
 • Gebruik geen onderdelen die niet door de leverancier worden aanbevolen;
 • Gebruik geen water in de buurt van de sauna, denk dan aan een badkuip, vochtige kelders en schuurtjes en of zwembaden;
 • Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer of wanneer de sauna voor langere tijd niet wordt gebruikt;
 • Wanneer er onderdelen vervangen moeten worden zorg dan dat dit altijd door de fabrikant, een dealer of gecertificeerd persoon gebeurd;

Controleer na iedere service en onderhoudsbeurt altijd de desbetreffende onderdelen van de sauna. Vraag altijd aan de persoon die bij u de reparatie heeft uitgevoerd of hij alle zaken heeft gecontroleerd en of ze in goede staat zijn.

Omvang van de garantie

Deze garantie geldt vanaf de leveringsdatum van de Infrarood of Finse sauna. Deze garantie vervalt op het moment van een iedere eigendomsoverdracht, voorafgaand aan de vervaltijd van de garantieperiode.

Beperkingen

 1. Deze garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud.
  De fabrikant behoudt het recht om defecte onderdelen te vervangen met fabrieksonderdelen of gereviseerde onderdelen.
 2. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enkele schade ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen door de gebruiker.
 3. Radio-ontvangst is niet gedekt door de garantie omdat de ontvangst afhankelijk is van lokale condities. Het ontvangen signaal kan verslechteren als er hoogspanningslijnen in de buurt van de spa zijn.
 4. De fabrikant verleent 1 jaar garantie op ieder reserveonderdeel van de Infrarood of Finse sauna.
 5. De garantie van het Infrarood of Finse  sauna dekt geen defecten, schade of storing veroorzaakt bij de vervoerder, installateur, gebruiker, of andere personen, huisdieren, of knaagdieren, of ten gevolge van, maar niet beperkt tot, enige van de volgende: onzorgvuldige behandeling (optillen bij loodgieterswerk, schuren van de afwerking, etc.) met inbegrip van nalatigheid; wijziging van iedere aard en om iedere reden (inclusief wijzigingen om aan lokale voorschriften te voldoen); onjuiste installatie (inclusief installatie niet in overeenkomst met instructies en speci­ficaties zoals geleverd bij de eenheid); aansluitingen verzorgd door de installateur van de apparatuur; onjuiste voeding of ongeoorloofde elektrische wijzigingen, onjuist gebruik,
  onjuiste bediening, of het gebrek aan goed routineonderhoud, gebruik van de eenheid zonder de gespecificeerde minimale hoeveelheid water of ongepaste watertemperatuur; gebruik van schurende of onjuiste Schoonmaakmiddelen; of overmacht, zoals bliksem, overstromingen, aardbevingen, etc.
 6. De fabrikant is bovendien niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van een iedere oorzaak (bijv. waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer, verlies van gebruik, etc.)
 7. Deze garantie dekt niet: arbeid, transport, of andere kosten gemaakt bij de verwijdering en/of herinstallatie van de originele eenheid en/of installatie van een vervangende eenheid; enige kosten gerelateerd aan het verkrijgen van toegang voor reparaties; of verlies van gebruik schade, inclusief verlies van verkoop, winst of zakelijk voordeel van iedere aard onder iedere omstandigheden. Infrarood en Finse sauna eenheden zijn niet gedekt door een iedere garantie als een iedere toevoeging, wijziging of modificatie van een iedere aard gemaakt is aan de eenheid (of een ieder onderdeel).
 8. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, aangebrachte wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet goedgekeurd is door de fabrikant, het niet volgen van de gebruikershandleiding, of reparaties gemaakt of geprobeerd te maken bij iemand anders dan een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant.
 9. Onze houtgestookte saunas zijn bedoeld voor buitengebruik. Plaatsing binnen of onder een overkapping is voor eigen risico van de koper. Elite Wellness aanvaard geen aansprakelijkheid voor het binnen plaatsen van een houtgestookte sauna.

Garantieuitvoering

Om een claim in te dienen onder deze garantie, neem contact op met uw dealer. In het geval u niet in staat bent service te verkrijgen van de dealer, neemt u alstublieft contact op met de fabrikant.

Elite Wellness  is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet  functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

 

2 jaar garantie op het kuip oppervlak en kuipstructuur van hottub

De fabrikant verleent aan de gebruiker van de hottub en garantie van 2 jaar tegen blaarvorming, barsten en delaminatie van de schaal van de hottub.

2 jaar garantie op de ombouw van de hottub

De fabrikant garandeert dat de ombouw van de hottub vrij zal zijn van defecten in het materiaal gedurende 2 jaar. Deze garantie dekt specifiek afbladderen, barsten of krimpen. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

Geen garantie op houten cover

De door de fabriek mee geleverde houten cover valt niet onder de garantievoorwaarden, De houten cover kan gaan werken en krom trekken, De aanschaf van een houten cover is op risico van de klant.

2 jaar geen lek loodgieterswerk garantie

Hottub fittingen, interne leidingen en de jet montages zijn gegarandeerd tegen lekken ten gevolg van defecten in het materiaal of vakmanschap.

2 jaar garantie op de schakelkast en de besturingsknoppen

De fabrikant garandeert de besturingsknoppen en schakelkast tegen defecten in materialen, vakmanschap of ieder defect gedurende 2 jaar.

2 jaar op de standaard en optionele hottub onderdelen

De fabrikant garandeert de pomp, motors, jets, luchtregulatoren andere hottub onderdelen tegen defecten in materialen en vakmanschap gedurende 2 jaar.

1 jaar op de Thermo overtrek de hottub

De fabrikant verleent aan de gebruiker van een garantie van 1 jaar tegen een ieder defect in materialen of vakmanschap. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

2 jaar garantie op de kachel

Zowel op de geïntegreerde, de externe als de interne kachel wordt door de fabrikant 2 jaar garantie afgegeven. Verkleuring en verwering van het oppervlak zal met de tijd voorkomen, en worden niet beschouwd als gebreken binnen de garantie.

1 jaar garantie op het zandfilter - inhangfilter

Het zandfilter en inhangfilter zijn gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar. De garantie van het zandfilter of inhangfilter vervalt zodra het zandfilter of inhangfilter wordt gebruikt bij temperaturen onder 1 graden Celsius of boven de 35 graden celsius.

1 jaar garantie op het UV-C disinfectiesysteem

Het UV-C disinfectiesysteem is gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap gedurende 1 jaar. Deze garantie geldt niet op de lamp van het UV-C systeem.

1 jaar garantie op de UV-C lamp

De normale levensduur van een UV-C lamp is ongeveer 5000 uur, maar is afhankelijk van de gebruiksmethode van de lamp. De fabrikant verleent een garantie van 1 jaar op de UV-C lamp.

Omvang van de garantie

Deze garantie betreft alleen de originele consument koper van de hottub wanneer gefactureerd en geleverd. Deze garantie geldt vanaf de compilatiedatum van de fabrieksfactuur van de hottub Deze garantie vervalt op het moment van een iedere eigendomsoverdracht, voorafgaand aan de vervaltijd van de garantieperiode.

Beperkingen

 1. Deze garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud, of kalkaanslag.
 2. De fabrikant behoudt het recht om defecte onderdelen te vervangen met fabrieksonderdelen of gereviseerde onderdelen.
 3. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enkele schade ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen door de gebruiker.
 4. De fabrikant verleent 1 jaar garantie op ieder reserveonderdeel van de hottub.
 5. De garantie van de hottub dekt geen defecten, schade of storing veroorzaakt bij de vervoerder, installateur, gebruiker, of andere personen, huisdieren, of knaagdieren, of ten gevolge van, maar niet beperkt tot, enige van de volgende: onzorgvuldige behandeling (optillen bij loodgieterswerk, schuren van de afwerking, etc.) met inbegrip van nalatigheid; wijziging van iedere aard en om iedere reden (inclusief wijzigingen om aan lokale voorschriften te voldoen); onjuiste installatie (inclusief installatie niet in overeenkomst met instructies en specificaties zoals geleverd bij de eenheid); aansluitingen verzorgd door de installateur van de apparatuur; onjuiste voeding of ongeoorloofde electrische wijzigingen, onjuist gebruik,
  onjuiste bediening, of het gebrek aan goed routineonderhoud, gebruik van de eenheid zonder de gespecificeerde minimale hoeveelheid water of ongepaste watertemperatuur; gebruik van schurende of onjuiste Schoonmaakmiddelen; of overmacht, zoals bliksem, overstromingen, aardbevingen, etc.
 6. De fabrikant is bovendien niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van een iedere oorzaak (bijv. waterschade aan tapijt, plafond, tegels, marmer, verlies van gebruik, etc.) met inbegrip van nalatigheid; schade aan, met betrekking tot of als resultaat van: onderdelen wanneer de zwembad- en/of spachemicaliën gebruikt worden in de eenheid of hard water; optionele hottub apparatuur die niet vervaardigd is door het Bedrijf maar verschaft is door Dealer, installateur of het Bedrijf; voorafgaand gebruik van de eenheid als een operationeel display; of defecten die voorafgaand aan de installatie ontdekt hadden moeten worden.
 7. Deze garantie dekt niet: arbeid, transport, of andere kosten gemaakt bij de verwijdering en/of herinstallatie van de originele eenheid en/of installatie van een vervangende eenheid; enige kosten gerelateerd aan het verkrijgen van toegang voor reparaties; of verlies van gebruik schade, inclusief verlies van verkoop, winst
  of zakelijk voordeel van iedere aard onder iedere omstandigheden. hotubb eenheden zijn niet gedekt door een iedere garantie als een iedere toevoeging, wijziging of modificatie van een iedere aard gemaakt is aan de eenheid (of een ieder onderdeel).
 8. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste installatie, aangebrachte wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet goedgekeurd is door de fabrikant, het niet volgen van de gebruikershandleiding, of reparaties gemaakt of geprobeerd te maken bij iemand anders dan een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant.
 9. Deze garantie vervalt zodra er onderhoudsproducten worden gebruikt die niet geschikt zijn voor een hottub. Voor meer informatie over de onderhoudsproducten kunt u terecht bij een van de verkopers.
 10. Alle houtgestookte hottubs zijn bedoeld voor buitengebruik. Plaatsing van Hottubs onder een overkapping of in huis 
  zijn voor risico van de koper. Wij monteren nooit kachelbuizen door een muur of dak in verband met brandveiligheid,
  en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Garantieuitvoering

Om een claim in te dienen onder deze garantie, neem contact op met uw dealer. In het geval u niet in staat bent service te verkrijgen van de dealer, neemt u alstublieft contact op met de fabrikant.

TOP